Startpagina
mobiele versiecomputer versie
RSS
Schalkhaar Helpt Elkaar (SHE) | 06-15334650

 | Schalkhaar Helpt Elkaar (SHE) | 06-15334650


>>> KLIK op afbeelding om te vergroten >>>


Geef je op als goede buur om af en toe een klusje te doen via dit inschrijf formulier.

Vanaf januari 2017 start, in het kader van het project 'Sterk Schalkhaar' het initiatief om meer verbinding te maken tussen bestaande initiatieven, verenigingen en (professionele) organisaties.


Door het versterken van de verbindingen en samenwerking in ons dorp, wordt er geprobeerd een betere match tussen vraag en aanbod te creëren en een nieuwe manier van werken te ontwikkelen, waarbij meer vanuit de wensen van het dorp wordt gehandeld en gedacht.

Vanuit die gedachte is er met Schalkhaar Helpt Elkaar een centraal telefoonnummer gekomen voor alle ondersteuningsvragen in Schalkhaar. Het gaat om informatie of hulp bij alledaagse zaken. Begin januari wordt de vernieuwde huis-aan-huis bewaarkaart van ‘Schalkhaar Helpt Elkaar’ verspreid.

Samenwerking tussen vrijwilligers, organisaties en professionals verlaagt drempels, bevordert toegankelijkheid en leidt tot een optimaal benutten van bestaande voorzieningen, initiatieven en accommodaties in ons dorp. Hoewel er al op verschillende onderdelen afstemming en samenwerking is, is het belangrijk om dit uit te breiden. Want er is nog veel te winnen met samenwerking!

Dorpsverbinders
In dit kader zijn er twee dorpsverbinders gevonden die op zoek gaan naar blijvende verbanden en verbindingen tussen de ondersteuningsvrager en vrijwillige- en ondersteuningsgevers, verenigingen en instanties in Schalkhaar.

'Wij verwachten dat een Dorpsverbinder dit kan oppakken', laat 'Schalkhaar Helpt Elkaar' in een persbericht weten. 'Het vereist een organisatietalent met een ondernemende geest die laagdrempelig is en goed kan verbinden. Wij stellen voor om binnen een pilot van een jaar eerst enkele activiteiten op de rit te hebben om zo een 'systematiek' te pakken te hebben, waarbinnen de rol van een Dorpsverbinder scherp is geworden.'

'Deze Dorpsverbinder werkt nauw samen met bestaande initiatieven en instanties. De medewerkers van het Sociaal Team richten zich vooral op individuele oplossingen. WijDeventer overziet veel initiatieven en kan ondersteuning leveren waar nodig en mogelijk. Welzijnswerk heeft veel ervaring met het organiseren van activiteiten in en met buurtbewoners. Professionele zorgorganisaties hebben veel kennis indien individuele ondersteuningsvragen complexer blijken te zijn dan op voorhand verwacht.'

Voor meer info kunt u mailen naar SHE@schalkhaar.nu of bellen naar 'Schalkhaar Helpt Elkaar': 06-15334650.
'Schalkhaar helpt elkaar´ is nodig!De zorg wordt onbetaalbaar in Nederland. Daarom wil het Rijk de langdurige zorg ingrijpend hervormen. Het ´recht op zorg´wordt een compensatie. Niet het verzorgen van mensen met een beperking is het doel, maar een adequate ondersteuning om zo volwaardig mogelijk te kunnen participeren in de samenleving.

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ- begeleiding en persoonlijke verzorging, de Wet op de jeugdzorg  (incl. passend onderwijs) en de Participatiewet. Het betekent onder meer dat niet langer de rijksoverheid op afstand de hulpvraag beoordeelt. De hulpvraag zal geïnventariseerd worden onder regie van de gemeente, bij wijze van spreken  aan de eigen keukentafel.

Eigen kracht en zelfredzaamheid zijn de kernwoorden. Er zal een groter beroep worden gedaan op het netwerk van de burger. Wat kunnen familie, vrienden en buren? Zijn er mogelijk vrijwilligers inzetbaar? En waarbij hebben mensen echt professionele hulp nodig?

Gezien deze veranderingen zijn we heel trots dat wij met het vrijwilligers initiatief ‘Schalkhaar helpt elkaar’ bewoners  hierin een positieve bijdrage kunnen leveren.  Wij hebben een dertigtal GoedeBuren die graag wat voor hun dorpsgenoten willen doen. Een lamp ophangen, een boodschap doen, hond uitlaten, samen eten, mee gaan naar een concert, hulp met de computer, plantjes kopen voor de tuin, doorverwijzen naar andere instanties, of gewoon een kop koffie drinken.  Het kan allemaal.

Elke bewoner , jong en oud, uit Schalkhaar kan bellen naar één van onze zes ambassadeurs met een hulpvraag. Als mensen het toch lastig vinden om ons te bellen dan kunnen natuurlijk ook familieleden of vrienden ons op de hoogte stellen. Wij koppelen dan een GoedeBuur aan de hulpvrager. Dit kunnen we meestal op korte termijn regelen. Vanaf januari 2013 zijn wij hiermee gestart en we hebben al menig inwoner kunnen helpen.

We krijgen vele positieve reacties en het hulpaanbod is er volop, maar wij merken ook dat de drempel hoog is om hulp te vragen. Er is een mate van vraagverlegenheid. Wij zullen de komende tijd ons best doen om ons initiatief levendig te houden. We zullen inwoners informeren over onze mogelijkheden en ervaringen van hulpvragers.
Hierbij een oproep aan iedereen in Schalkhaar; Breng  ‘Schalkhaar helpt elkaar’ onder de aandacht !'Schalkhaar Helpt Elkaar' blijft in beweging en wakkerVoor  Schalkhaar Helpt Elkaar, verder SHE genoemd, is het 2e jaar rustig begonnen, misschien ook wel, omdat we nog helemaal geen winter hebben gehad en op dat gebied er dus geen hulp nodig was, maar ook omdat er veel meer speelt dan enkel het SHE-gebeuren.

Op het WijDeventer Schalkhaar niveau is er op dit moment van alles gaande en dat  ook op gebieden, die raakvlakken met SHE hebben.
Maandag 10 februari was er de werk/start bijeenkomst van WIJ Deventer Schalkhaar in de Lindeboom. Deze bijeenkomst was een ge/vervolg van de Ideeënmarkt, die op zaterdag 14 december j.l. in de Nicolaasschool werd gehouden. Allerlei initiatieven werden aangedragen, die een mogelijke verbinding tussen de verschillende bewoners, groepen en netwerken moest gaan leggen.

Een van de plannen, die werden aangedragen, was om enkele gemeentelijke perken op de Haarmansenk, ’t Mensink en op de Ganzeboom te gaan opknappen en onderhouden. Verder om meer activiteiten op het Dorpsplein te verwezenlijken en het plein opnieuw in te gaan richten, zodat het een echt Dorpsplein kan gaan worden. Een ander plannetje was dat van de  Schalkse vrouwen, die op zoek wilden naar een Schalkhaars vrouwen netwerk.

Zo kwamen ook Samen eten in Schalkhaar, Blikvanger aan de Oerdijk, Samen wandelen en ook Samen activiteiten doen, aan de orde.
Het is eigenlijk fijn om te zien dat er in de breedte ook veel wordt gedaan en dat SHE deel  uitmaakt van een groter geheel en het daarom misschien wel wat rustig(er) heeft.
Wie weet wat SHE de komende tijd te wachten staat en bedenk dan dat de ambassadeurs graag  telefoontjes met een hulpvraag willen beantwoorden, die door de Goede Buren kunnen worden uitgevoerd.S.H.E 'Schalkhaaar helpt Elkaar, informeert regelmatig haar 'Goede Buren'.


De “Goede Buren” zijn enkele tientallen mensen die zich opgegeven hebben als “Goede Buur” om een klusje op te knappen die aangemeld wordt bij een van de contact personen van S.H.E.
 | Schalkhaar Helpt Elkaar (SHE) | 06-15334650

Het afgelopen jaar zijn veel dorpsgenoten door de 'Goede Buren' geholpen, op welke wijze dan ook en die hulp is met veel dank aanvaard. Niet iedereen van de [vet'Goede Buren'{vet] kon nog gevraagd worden om hulp te geven, daar dit steeds afhankelijk was en is van de hulpvraag.
Wie weet komt er toch een hulpvraag, waarbij van hen dan hulp gevraagd zal worden.
Het jaar zit er nu bijna op en SHE wil bij een ieder de Kerstmarkt van a.s. zaterdag 14 december onder de aandacht brengen, waar wij elkaar en andere dorpsgenoten kunnen ontmoeten. Niet alleen op het dorpsplein is er van alles te beleven, ook in de Nicolaasschool kunnen jullie terecht voor informatie over komende activiteiten en plannen, waarover onder genot van een kopje koffie of thee met elkaar gesproken kan worden. Van harte aanbevolen!

Ook de winter komt er aan met soms  z’n ongemakken en dat zal zeker leiden tot hulpvragen, zoals b.v. sneeuwruimen: SNEEUWACTIE! SHE beschikt over een aantal sneeuwschuivers,  die dan gebruikt kunnen worden.
Tot slot wil de organisatie van SHE de 'Goede Buren' danken voor hun bereidheid om dorpsgenoten te helpen ze wensen iedereen heel fijne feestdagen en een voorspoedig 2014.
Tot horens en ziens in 2014!

Hulpvragen?
Een aantal Schalkhaarders zijn al geholpen door deze 'Goede Buren' dienst. Bij de één is er een kruimeldief opgehangen, een ander kreeg hulp met de computer. En weer iemand anders werd begeleid naar een tandartsafspraak. Er zijn nog vele andere voorbeelden te noemen van hulp bij alledaagse zaken die je voor je buren zou doen. Denk aan; samen bewegen, kopen van kleding, (sollicitatie)brief schrijven, kast in elkaar zetten of gewoon samen een kopje koffie drinken. Met veel plezier en enthousiasme helpen de Goede Buren u met deze hulpvragen.

In 2014 zal er flink aan de weg worden getimmerd om 'Schalkhaar helpt elkaar' wederom onder de aandacht te brengen.

Als er vragen hulpvragen of wensen zijn, kan er contact worden opgenomen met schalkhaarhelptelkaar@schalkhaar.nu of met een van de ambassadeurs waarvan u de namen en telefoonnummers hiernaast ziet staan.
 | bladafval.indd,  | Schalkhaar Helpt Elkaar (SHE) | 06-15334650

‘Schalkhaar helpt elkaar’ bladactie


Herfstbladeren aan de bomen zijn prachtig. Maar zodra het blad op de grond valt, kan dat problemen geven. Daarom veegt Deventer gemeente, tijdens de bladactie, tussen 11 november en 13 december,  de gemeente schoon. Zij halen de bladeren van de stoep, van de wegen en uit de plantsoenen. Dan is het grootste deel van het blad weg. In Schalkhaar zal dat gebeuren in de week 49 (van 2 tot 9 december)

Maar er blijven nog genoeg paden, speelplekken en tuinen over waar de gemeente niet komt. U kunt meehelpen om Schalkhaar schoon te houden. Pak, samen met de buren, de bezems en houd uw buurt schoon.

De bladeren die u zelf opveegt kunt u:
- in uw groene container doen;
- in een bladkorf doen of naar een grote verzamelplaats brengen (Tennispark Braband, hoek benzinestation Oerdijk, Haakshof bij huisnr14+16 en Het Hooiland bij huisnr 40)
- gratis laten afhalen door Cambio. U veegt het blad op een hoop, en zorgt voor tenminste 5 meter afstand vanuit de stam van de boom. Zo blijft er ruimte voor het opladen door een kraan. Grote hopen worden met een grote kraan opgehaald. Dit gebeurt binnen 10 werkdagen na uw melding aan Cambio. Tel. 0570-622210

Mocht u dit zelf niet kunnen? Roep dan de hulp in van ‘Schalkhaar helpt elkaar’. Bel één van onze ambassadeurs en dan regelen we een Goede Buur die u komt helpen. Zo nodig nemen wij zelf bezems mee.

Houd samen Schalkhaar schoon !!!

schalkhaarhelptelkaar@schalkhaar.nu | Schalkhaar Helpt Elkaar (SHE) | 06-15334650

Schalkhaar Helpt Elkaar’ gaat weer fris van start. Alhoewel we niet hebben stilgezeten in de vakantie. Iemand is geholpen met haar IPad. Er is door een groep enthousiaste Goede Buren, laminaat gelegd en Riky Obdeijn heeft ervoor gezorgd dat een bewoonster van Schalkhaar haar boodschappen via de Plus Fahner bezorgd krijgt.

Heeft u ook een kleine klus, boodschap of een andere hulpvraag. ‘Schalkhaar helpt ‘ wijst u de weg!


De vrijwilligersgroep 'Schalkhaar helpt elkaar', SHE, is nu een half jaar actief en kan redelijk tevreden terugkijken. Het aantal hulpvragen was nog niet zo groot, maar waar hulp door de Goede Buren werd geboden, werd dat goed en hartelijk ontvangen. De vraag om hulp was verscheiden: van het kappen van een boom, begeleiding naar een afspraak, licht huishoudelijk werk tot aan het leren koken en zo meer!

Niet alleen kan er hulp op allerlei gebied worden gevraagd, maar ook bepaalde wensen kunnen worden geuit. Ondanks alle publicaties o.a. in de media, lijkt de bekendheid van SHE nog niet overal doorgedrongen te zijn en/ of er bestaat toch een soort van drempelvrees.
Om optimaal te kunnen functioneren is er contact geweest met soortgelijke vrijwilligersgroepen in Bathmen, Lettele en met de Coaches van het alledaagse in Deventer wat er toe moet leiden dat alles nog beter gaat lopen.

In september zal er flink aan de weg worden getimmerd om 'Schalkhaar helpt elkaar' wederom onder de aandacht te brengen.
Als er vragen, wensen zijn, kan er contact worden opgenomen met schalkhaarhelptelkaar@schalkhaar.nu of met een van de ambassadeurs en dat zijn Geert en Riky Obdeijn 0570-631298, Marieke Kok-Hess 06-83594554, Atty Fischer 0570-631870 en Ina en Joska Donders 0570-622579.‘Schalkhaar helpt elkaar’ staat voor u klaar !‘Schalkhaar helpt elkaar’ is nu volop aan de gang. Een aantal Schalkhaarders zijn al geholpen door deze Goede Buren dienst. Bij de één is er een kruimeldief opgehangen, een ander kreeg hulp met de computer. En weer iemand anders werd begeleid naar een tandartsafspraak.
Er zijn nog vele andere voorbeelden te noemen van hulp bij alledaagse zaken die je voor je buren zou doen. Denk aan; samen bewegen, kopen van kleding, (sollicitatie)brief schrijven, kast in elkaar zetten of gewoon samen een kopje koffie drinken.
Met veel plezier en enthousiasme helpen de Goede Buren u met deze hulpvragen.

Schroom niet en bel als u van een dienst gebruik wilt maken!
In een onlangs gehouden vergadering bleek dat 'Schalkhaar helpt elkaar' nog niet bekend genoeg is, het leeft nog niet zo..... Wel is gebleken dat de mensen die inmiddels gebruik hebben gemaakt van SHE dankbaar zijn. Het team gaat met deze gegevens de boer op om de diverse diensten die zij kunnen bieden onder de aandacht te brengen bij de doelgroep.  

Hoe gaat u te werk?
1) U belt  één van de ambassadeurs met uw hulpvraag
2) De ambassadeur kijkt welke goede buur bij uw hulpvraag past
3) De goede buur neemt contact met u op
4) De ambassadeur zal nagaan of de hulpvraag goed is afgerond

‘Schalkhaar helpt elkaar’ staat voor u klaar!'Schalkhaar helpt elkaar' gaat van start!Medio januari wordt in Schalkhaar huis-aan-huis de bewaarkaart ‘Schalkhaar helpt elkaar’ verspreid. Op de kaart staan de contactgegevens van zes bekende inwoners van Schalkhaar en het email adres van  schalkhaarhelptelkaar@schalkhaar.nu.
 | Riekie,  | Schalkhaar Helpt Elkaar (SHE) | 06-15334650

Inmiddels hebben ruim dertig inwoners uit Schalkhaar aangegeven een ‘goede buur’ te willen zijn. Zij worden benaderd door één van de ambassadeurs, wanneer daar een vraag binnenkomt. De ambassadeurs zijn Geert en Riky Obdeijn, Joska en Ina Donders, Atty Fischer en Marieke Kok-Hess. Hun contactgegevens staan hiernaast in de rechterkolom.

De ambassadeurs: “Het is erg leuk om nu al te merken hoe positief ons initiatief aanslaat in het dorp. Op onze vraag wie een Goede Buur wil zijn hebben zich inmiddels al ruim 30 inwoners uit Schalkhaar gemeld. En spontaan meldde zich onlangs iemand via de website www.schalkhaar.nu. We krijgen alleen maar positieve reacties. “Schalkhaar helpt elkaar’ is nadrukkelijk bedoeld voor iedere inwoner uit Schalkhaar, jong of oud. Iemand met een vraag kan een volgende keer misschien weer iets voor een ander betekenen. Misschien ook niet, dan is het ook goed. We zijn heel benieuwd welke vragen of reacties we krijgen als de kaart huis-aan-huis verspreid is. We willen mensen het gevoel geven dat ze in een dorp wonen waar je elkaar kent en voor elkaar klaar staat, als dat nodig is.

‘Schalkhaar helpt elkaar’ komt voort uit het DorpsOntwikkelingsPlan ‘Schalkhaar dorp en dorps’. In dit DOP zijn de thema’s die van belang zijn voor de toekomst van Schalkhaar vermeld; verenigingen werken samen, de jeugd heeft de toekomst, ontmoeting, ouderen, informatie en communicatie. De taakgroepen die hieruit voortkomen functioneren onder de vlag van de wijkaanpak. Dit initiatief, dat het versterken van informele zorg en hulp beoogt, sluit aan op de ontwikkeling van de woonservicezones in de gemeente Deventer, en wordt ondersteund door het opbouwwerk van Raster Groep.


Reageer op dit artikel

Willy van Straaten schrijft 11 januari 2013:
Prachtig initiatief (alweer één van Dorps Ontwikkelings Plan...!) en heel veel succes!
Delen opDelen op TwitterDelen op FacebookDelen op LinkedInDelen op Google+E-mail

Contact'Schalkhaar helpt elkaar'

Telefoonnummer:
06-15334650

E-mail:
she@schalkhaar.nu

Contactpersonen:
Joska en Ina Donders
Atty Fischer
Marieke Kok-Hess
Mirjam Wichink

Bovenstaande contactpersonen zijn te benaderen door iedere inwoner van Schalkhaar met een vraag om informatie of hulp bij alledaagse zaken.

Denk hierbij aan kleine klussen in en om het huis, informatie over activiteiten, een boodschap of de hond uitlaten bij ziek zijn. Het gaat om dagelijkse dingen die buren voor elkaar zouden doen.

Geef je op als goede buur om af en toe een klusje te doen via dit inschrijf formulier.
 | Schalkhaar Helpt Elkaar (SHE) | 06-15334650


©2019 Webdesign Marco TibbenRedactie
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.